Zamówienie przyjmujemy poprzez:

- sklep internetowy koszyk on-line www.artykulytechniczne.pl

- telefonicznie pod numerem  (44)-755-04-05

- faxem pod numerem  (44)-755-53-13

- e-mail gp@artykulytechniczne.pl

Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie prawidłowych danych które mogą zostać zweryfikowane ( w przypadku podania nieprawidłowy, błędnych lub danych których nie można zweryfikować, zamówienia nie będą realizowane) .

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do www.artykulytechniczne.pl. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną
koszty transportu - doliczane są osobno

System zamówień on-line www.artykulytechniczne.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.